1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Italian English

Brands Rappresentati

The best dowry lawyer with experienced staff

The best dowry lawyer with experienced staff


بهترین وکیل مهریه با کادر مجرب پیگیر در تهران متخصص مهریه به سادگی می توانید حق حقوق خود را دریافت کنید

وکیل مهریه و اجرت المثل در دوران زوجیت
در قانون و شرع برای زن و مرد وظایف مشخصی تبیین شده است
مثل تمکین عام و خاص برای زن اما می توان گفت در عرف زنان مجبور به انجام اموری در منزل هستند
که در قانون و شرع وظیفه ان ها تلقی نشده است
از این رو این حق به زوجه عطا شده است
تا در صورت تمایل دستمزدی در قبال انجام این امور مطالبه نماید .
وکیل مهریه و اجرت المثل در خصوص پرونده های حقوقی راحتر می تواند به شما مشاوره داشته باشد .
منظور از اجرت المثل چیست؟
اگر در مورد مبلغ اجرت المثل خود با همسرتان توافق ندارید
می توانید با ارائه دادخواست به دادگاه آن را پیگیری کنید
و برای اطلاع از چگونگی ارائه و … می توانید با شماره وکیل تماس حاصل فرمایید.
تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد،
به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد
و برای دادگاه نیز ثابت شود،
دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید
اجرتالمثل با احراز شرایط توسط دادگاه يكي از حقوق ويژهاي است
كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است
شرایط لازم برای مطالبه اجرت المثل زن :
1.زوجه (زن) باید ثابت کند
که در منزل کارهایی را انجام داده
که وظیفه او نبوده است .
2. به دستور شوهر اقدام به این کارها کرده است .
.3ثالثا قصد اینکه به صورت رایگان باشد نداشته است
اگر د

banner usato

contattaci

mappa

Questo sito fa utilizzo di cookies per effettuare statistiche in forma anonima e per migliorare l'esperienza degli utenti durante la navigazione. Per saperne di più visita la pagina Privacy Policy.

Accetto cookies da questo sito.