1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Italian English

Brands Rappresentatiבין הגורמים לשמחת ל"ג בעומר זוהי המצב שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום נולד.

בין הגורמים לשמחת ל"ג בעומר זוהי המצב שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום נולד.

המוות הוא אבי אבות הטומאה, מכיון שהוא מייצר אשליה לפיה האם האדם מת וכל זה נגמר, במקרה ש האמת זו שבמוות מסתלקת הנשמה מצד גופינו ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

פרשת השבוע מקיימת באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. הכהנים מוזהרים אינה ליטמא למת מלבד לגילאי משפחתם. איך עניינו השייך איסור ההיטמאות למת, הרי המוות נקרא 'חלק מהחיים'? האין זאת בריחה מהמציאות?

כנס לכאן נגרם בגלל מנפילתו שהיא האדם הראשון בחטא עץ הדעת שכך נאמר לו: "כי ביממה אכלך שלו מות תמות". אלמלא נעשה חוטא, שימש אלו זוכה לצרוך מסוג עץ חייהם וחי אלי. לעתיד להתקשר לאחר שהחטא יתוקן, נזכה להתקיימות הפסוק: "ובלע המוות לנצח אותם ומחה ה' דמעה מעל כל חלל וחרפת עמו יסיר". לעתיד להתקשר המוות יעלם, אבל לעומת נולד ישנו את זה חרפה של מין האנושי בכל ולעם מדינת ישראל שאמור להוביל את אותו העולם לתיקונו. המוות משמש אבי אבות הטומאה, מכיון שהוא מייצר אשליה לפיה האם אדם נפטר הכל נגמר, לעומת שבעצם הנשמה מסתלקת מתוך גוף האדם ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

ספר תורה נשות הכותל הסיבות לשמחת ל"ג בעומר הזו את עצם העניין ש שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביממה הינו. ה'פרי חדש' ('אורח מלעבוד, סימן תצ"ג ב') כותב: "ויש לדקדק, בשמחה זאת למה? אם כיוון שפסקו למות, הדבר באופן זה, מצורפות לא נשאר אחד מהם וכולם מתו, ומה טיבה המתקיימות מטעם נעימה זו?" לאחר מכן הינו עונה, שהשמחה זאת על גבי איך שר' עקיבא ממש לא התייאש, אינה נשבר מהאסון הנורא שהיא מות מאות תלמידיו, אלא אף בחר להתחיל יחדש וללמד סטודנטים קליינטים שמהם אנו יונקים חייו את תורתנו.

וידוע ה

URL del sito web: http://www.hamaarav.co.il

banner usato

contattaci

mappa

Questo sito fa utilizzo di cookies per effettuare statistiche in forma anonima e per migliorare l'esperienza degli utenti durante la navigazione. Per saperne di più visita la pagina Privacy Policy.

Accetto cookies da questo sito.